Friday, June 18, 2021
 
Bezpečnostní ochrana lidských zdrojů organizace

Popis:

Úzce specializovaný kurz zaměřený na problematiku rizik lidských zdrojů. V každé organizace jsou určitě pozice s  přístupem k citlivým informacím o podniku (know-how, databáze, citlivé informace, technické postupy, unikátní technologie, výzkum) jejíž ztráta by mohla velice zásadně ohrozit fungování a život podniku. Tento program se zaměřuje na přístup k těmto zaměstnancům komplexním způsobem (JAK na nábor, vedení a propouštění).

Program kurzu:

Bezpečnostní management

Bezpečnost lidských zdrojů dle ISO 27001

Bezpečnost z pohledu manažera
    • Tvorba bezpečnostní politiky organizace
    • Případové studie bezpečnostního selhání

Personální bezpečnost

Nábor zaměstnanců

Nejnovější techniky a způsoby pohovoru

Vedení zaměstnanců

Indicie změny loajality zaměstnanců

Přístup k zaměstnancům na citlivých pozicích

Propouštění zaměstnanců

Praktické příklady z oblasti personální bezpečnosti z pohledu psychologa

Co účastník kurzu získá:

Zúčastněné osoby získají know-how budované přes 18 let, jak analyzovat indicie v chování jedince, ucházející se o místo v podniku na citlivou pozici, z psychologického pohledu, jaké techniky volit, jak strukturovat pohovor, jak přistupovat k nabízeným informacím a tvořit si profilaci uchazeče.

Budou nastíněny i příklady situací, kdy zaměstnanci mohou ztratit loajalitu k podniku a ohrozit jej. 

Poslední část je věnovaná problematice propouštění zaměstnanců z citlivých pozic způsobem, aby zaměstnanec nic NEVYNESL ani NEODNESL a byla zachována bezpečnost společnosti.

   

Cílová skupina: personální management
Rozsah: 2 výukové dny
Formát: otevřené / uzavřené vnitropodnikové
Odborný garant: Ing. Milan Marek, MBA
Další informace

Termín: dle domluvy

Další termíny:

Čas a místo konání: od 9:00 do 16:00 hodin, Brno, Olomouc, Praha

Cena kurzu: 19.000,-Kč bez DPH za jednu přihlášenou osobu, cena kurzu zahrnuje parkovné, oběd, studijní materiály

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané zálohové faktury. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

V případě platby ze zahraničí dejte prosím instrukce Vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce. 

Dokumenty ke stažení:

Závazná objednávka

Leták

V případě zájmu o tento kurz nám zašlete vyplněnou závaznou objednávku na e-mail: objednavky@vubs.cz. Děkujeme.

Počet míst je omezen.