Friday, June 18, 2021
 
Certifikovaný kurz Konkurenční zpravodajství

Popis:

Kurz Konkurenční zpravodajství představuje komplexní pohled na bezpečnostní politiku organizace a na možnosti řešení významných rizik souvisejících s konkurenčním bojem zaměřeným jak na oblast strategických informací, tak na oblast potenciálního ohrožení klíčových zaměstnanců. Posluchači se seznámí s problematikou zpravodajského cyklu, získáváním a zpracováním strategických informací, související problematikou lidských zdrojů, s právními aspekty konkurenčního zpravodajství a technologickými trendy.

Co účastník kurzu získá:

Informace o tom, jak jsou v ČR vyhledávány informace o společnostech legální i tou nelegální cestou. Účastník získá nadhled nad problematiku ochrany strategických informací pro podnik (know-how, databáze, citlivé informace, technické postupy, unikátní technologie, výzkum) a ochrany pracovníků, disponující takovými informacemi. Budou nastíněny nejnovější technologické trendy, napomáhající úniku informací a právní rizika pro společnost.
 
Cílová skupina: střední a vrcholový management
Rozsah: 7 výukových dnů, rozdělených do 3 bloků
Formát: otevřené / uzavřené vnitropodnikové
Odborný garant: Ing. Milan Marek, MBA
Další informace

Termín: dle domluvy

Čas a místo konání: dle domluvy

Cena kurzu: 89.000,-Kč bez DPH za jednu přihlášenou osobu, cena kurzu zahrnuje parkovné, oběd, studijní materiály

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané zálohové faktury. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

V případě platby ze zahraničí dejte prosím instrukce Vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce. 

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte na tel. 601 500 488 nebo na e-mail: objednavky@vubs.cz. Děkujeme.