Friday, June 18, 2021
 
Eliminace bezpečnostních rizik manažera

Popis:

Kurz je zaměřen na komplexní pohled na bezpečnostní politiku organizace a na možnosti řešení významných rizik souvisejících s konkurenčním bojem zaměřeným jak na oblast strategických informací, tak na oblast potenciálního ohrožení klíčových zaměstnanců. 

Během kurzu se budou řešit zejména následující oblasti:

-         identifikace a hodnocení osobních rizik

-         zásady obezřetného chování při obchodním jednání

-         zásady bezpečné komunikace

-         úniky informací a jak jim předcházet

-         ochrana firemního know-how.

 
Cílová skupina: management, prokuristé a vlastníci malých a středních podniků
Rozsah: 1 výukový dny (omezený počet účastníků ve skupině)
Formát: otevřené / uzavřené vnitropodnikové
Odborný garant: Ing. Milan Marek, MBA
Další informace

Termín: dle domluvy

Čas a místo konání: od 9:00 do 16:00 hodin, Brno, Olomouc, Praha

Cena kurzu: 4.500,-Kč bez DPH za jednu přihlášenou osobu, cena kurzu zahrnuje parkovné, oběd, studijní materiály.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané zálohové faktury. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

V případě platby ze zahraničí dejte prosím instrukce Vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce. 

Dokumenty ke stažení:

Závazná objednávka

Leták

V případě zájmu o tento kurz nám zašlete vyplněnou závaznou objednávku a smlouvu na e-mail: objednavky@vubs.cz. Děkujeme.

Počet míst je omezen.