Friday, June 18, 2021
 
 
Dopady opatření legislativy upravující prevenci praní špinavých peněz

Manažerský krátkodobý kurz vycházející z problematiky, kterou upravuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu a navazující zákony. Kurz je svojí formou a obsahem určen osobám zodpovídajícím za vrcholové a finanční řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, a to nejen tzv. osob povinných z uvedeného zákona.

Podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zajistí povinná osoba nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, respektive proškolení všech zaměstnanců před zařazením na taková pracovní místa. Sankce za nedodržení zákonné povinnosti může dosahovat výše až 50.000.000 Kč. Důležitým úkolem, přesněji povinností vedení organizace, je zapracování dikce zákona do podoby směrnic či jiných interních regulí a normativů s cílem jeho skutečného naplnění.

Povinné proškolení dotčených osob nabízí naše společnost v základním certifikovaném kurzu „Povinné proškolení povinných osob a jejich zaměstnanců dle zákona č. 253/2008 Sb.“.

Absolvent tohoto kurzu získá širší pohled na dopady dotčené legislativy na manažerskou praxi. Výklad je postaven na praktických případových studiích a opírá se o reálnou praxi lektorů z této oblasti.

Dostatečný prostor je věnován souvisejícím otázkám podezřelých obchodů, výkonu funkce Finančního analytického útvaru MF České republiky a detailům zákona č. 253/2008 Sb. Maximálně interaktivní forma výuky doplněná o možnost osobních konzultací umožní řešení konkrétních úkolů reálné praxe.

Absolventi získají certifikát o proškolení – ve smyslu zákona.

 

Cílová skupina: osoby zodpovídající za vrcholové a finanční řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů
Rozsah: 3 výukové dny
Formát: otevřené / uzavřené vnitropodnikové
Odborný garant: Ing. Milan Johanis
Další informace

Termín: dle domluvy

Čas a místo konání: od 9:00 do 16:00 hodin, Brno, Olomouc, Praha

Cena kurzu: 4.900,- Kč bez DPH za jednu přihlášenou osobu, cena kurzu zahrnuje parkovné, oběd, studijní materiály

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané zálohové faktury. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

V případě platby ze zahraničí dejte prosím instrukce Vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce. 

Dokumenty ke stažení:

Závazná objednávka

Leták

V případě zájmu o tento kurz nám zašlete vyplněnou závaznou objednávku na e-mailobjednavky@vubs.cz. Děkujeme.

Počet míst je omezen.