Friday, June 18, 2021
 
 
Základní certifikovaný kurz Povinné proškolení povinných osob

Krátkodobý kurz zabývající se problematikou, kterou upravuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu a navazující zákony. Cílem kurzu je splnění zákonem stanovené podmínky proškolení povinných osob a jejich zaměstnanců (dle § 2 zákona č. 253/2008 Sb.), které musí být prováděno minimálně jednou za dvanáct kalendářních měsíců.

Povinnost proškolení se týká zejména zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody. Týká se i všech zaměstnanců před jejich zařazením na dotčená pracovní místa. Sankce za nedodržení zákonné povinnosti může dosahovat výše až 50.000.000 Kč. Mezi povinné osoby patří zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, finanční instituce, investiční instituce, osoby s povolením k poskytování investičních služeb, penzijní fondy, osoba oprávněná k vydávání nebo správě bezhotovostních platebních prostředků, ale například také auditoři, daňoví poradci, notáři, exekutoři, zastavárny, obchodníci s nemovitostmi, účetní a mnohé další profese, včetně například držitelů povolení k provozování sázkových her v kasinu podle zákona o loteriích.

Obsahem kurzu je výklad základních pojmů zákona, právní úprava a související předpisy, povinnosti dotčených osob, výkon správního dozoru, identifikace správních deliktů a další podstatné souvislosti.

Předmětem kurzu je identifikace zákonných povinností, dále pak výklad základních pojmů, jako je legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar Ministerstva financí České republiky, zákon č. 253/2008 Sb., související předpisy a související mezinárodní dohody. Kurz je dále zaměřen na základní povinnosti – identifikace, kontrolu klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a pro maximální přínos ze školení zdůrazníme výkon správního dozoru, správní delikty, možné sankce a opatření. Posluchači ocení velmi interaktivní formát školení a důraz na praxi. Nedílnou součástí je závěrečný test.

Absolventi získají certifikaci o proškolení - ve smyslu zákona.

 

Cílová skupina: širší skupiny zaměstnanců
Rozsah: 1 výukový den
Formát: otevřené / uzavřené vnitropodnikové
Odborný garant: Ing. Milan Johanis
Další informace

Termín: dle domluvy

Další termín:

Místo konání: Brno, Praha, případně v sídle klienta

Cena kurzu: 1.900,-Kč bez DPH za jednu přihlášenou osobu, cena kurzu zahrnuje studijní materiály

Dokumenty ke stažení:

Závazná objednávka

Leták

V případě zájmu o tento kurz nám zašlete vyplněnou závaznou objednávku na e-mail: objednavky@vubs.cz. Děkujeme.