Friday, June 18, 2021
 
Bezpečný úřad

 

Dvoudenní kurz zaměřený na významné bezpečnostní aspekty při výkonu státní správy a samosprávy. Důležité pro bezproblémový chod úřadu a veřejné instituce.   

🔸 Bezpečnostní rizika veřejné instituce, jejich identifikace a eliminace

🔸 Ochrana informací a pravidla obrany proti zneužití a únikům informací

🔸 Zásady obezřetného a transparentního chování zaměstnanců veřejné správy

🔸 Testy integrity a komplexní pohled na bezpečnost organizace, řešení modelových situací a případových studií

🔸 Protikorupční programy a jejich praktická realizace ve veřejné správě

 

Odborný garant: Ing. Milan Marek, MBA

Další informace

Termín: dle domluvy

Určeno pro: zaměstnance institucí veřejné správy

Kapacita kurzu: 25 účastníků

Délka trvání kurzu: 2 dny

Formát: uzavřené vnitropodnikové

Čas a místo konání: od 9:00 do 16:00 hodin, Brno, Olomouc, Praha nebo individuálně dle domluvy

Dokumenty ke stažení:

Závazná objednávka

Smlouva

Leták

V případě zájmu o tento kurz nám zašlete vyplněnou závaznou objednávku na e-mailobjednavky@vubs.cz, případně nás kontaktujte na tel. 601 500 488.

Děkujeme.