Friday, June 18, 2021
 
Bezpečnostní rizika při administraci programů z EU fondů

Dvoudenní specializační kurz věnovaný problematice kritických právních, organizačních, personálních a administrativních aspektů při implementaci programů financovaných ze strukturálních fondů EU.   

🔸 Bezpečnostní magement administrace evropských programů

🔸 Ochrana informací a eliminace jejich úniku v procesu implementace operačních programů

🔸 Zásady obezřetného chování řídících pracovníků a osob zodpovědných za implementační proces operačních programů

🔸 Řízení kritických modelových situací a ukázka případových studií

🔸 Protikorupční programy a jejich praktická realizace ve veřejné správě

 

Odborný garant: Ing. Milan Marek, MBA
Další informace

Termín: dle domluvy

Určeno pro: řídící orgány a implementační agentury pro EU fondy

Kapacita kurzu: 25 účastníků

Délka trvání kurzu: 2 dny

Formát: uzavřené vnitropodnikové

Čas a místo konání: od 9:00 do 16:00 hodin, Brno, Olomouc, Praha nebo individuálně dle domluvy

Dokumenty ke stažení:

Závazná objednávka

Smlouva

Leták

V případě zájmu o tento kurz nám zašlete vyplněnou závaznou objednávku na e-mail: objednavky@vubs.cz, případně nás kontaktujte na tel. 601 500 488.

Děkujeme.