Friday, June 18, 2021
 
Identifikace a eliminace osobních bezpečnostních hrozeb

Každá veřejná instituce má svoji řídící strukturu tvořenou omezeným počtem pracovníků. Lidé ve vyšších rozhodovacích funkcích jsou vystaveni vyššímu bezpečnostnímu riziku, které je úměrné zejména rostoucí zodpovědnosti a pravomoci. Schopnost identifikace osobních bezpečnostních rizik a jejich minimalizace jsou základním předpokladem pro dlouhodobý osobní růst.

🔸 Rizika spojená s výkonem veřejné řídící funkce a osobní bezpečnostní rizika

🔸 Identifikace vnějších a vnitřních bezpečnostních rizik, jejich klasifikace

🔸 Zásady a pravidla obezřetného chování a komunikace s okolím

🔸 Odpovídající osobní reakce a chování v mezních situacích

🔸 Řešení modelových situací a příklady z praxe

🔸 Protikorupční programy a jejich praktická realizace ve veřejné správě

 

Odborný garant: Ing. Milan Marek, MBA

 

Další informace

Termín: dle domluvy

Určeno pro: volení zástupci a vedoucí pracovníci institucí veřejné správy

Kapacita kurzu: 7 účastníků

Délka trvání kurzu: 1 den

Formát: uzavřené vnitropodnikové

Čas a místo konání: od 9:00 do 16:00 hodin, Brno, Olomouc, Praha nebo individuálně dle domluvy

Dokumenty ke stažení:

Závazná objednávka

Smlouva

Leták

V případě zájmu o tento kurz nám zašlete vyplněnou závaznou objednávku na e-mailobjednavky@vubs.cz, případně nás kontaktujte na tel. 601 500 488.

Děkujeme.