Friday, June 18, 2021
 
Lektorský tým

Lektorský tým sestává z odborníků věnujících se dlouhodobě dané problematice. Nutným předpokladem jsou dlouholeté reálné praktické zkušenosti a schopnost pedagogické práce s vrcholovým managementem. Členové lektorského týmu budou posluchačům k dispozici i jako individuální konzultanti konkrétních úkolů z jejich podnikové praxe. V případě potřeby bude lektorský i konzultační tým rozšířen jak z pohledu počtu osob, tak i z pohledu pokrytí další související problematiky.

Registrovaným posluchačům i účastníkům již proběhlých kurzů je k dispozici administrátor programu, který působí jako kontaktní osoba pro řešení případných individuálních potřeb. MIlan Marek
 Miloš Balabán
 František Bartes
 Miloš Drdla
 Pavel Maletínský

Karel Osička

           
   
Tomáš Přibyl
Jiří Růžek
 Andor Šandor Stanislav Termann
 Evžen Teršl
 Petr Maur