Tuesday, August 03, 2021
 
Ing. Karel Osička, MBA

 

 

Absolvent Vysokého učení technického v Brně a Nottingham Trent University (na B.I.B.S., a.s.). Od roku 1992 pracoval po dobu 20 let v různých funkcích v bankovnictví (investiční, korporátní a privátní bankovnictví), ředitel obchodního centra Brno, developerské projekty, speciální financování, financování municipalit a evropské dotace (Jihočeský a Jihomoravský kraj, Vysočina). Externí lektor B.I.B.S. pro finance a bankovnictví. Dále lektor finanční gramotnosti a bezpečnostního managementu.  Zkušenosti z komunální politiky od roku 1993.