Tuesday, August 03, 2021
 
Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Vysokoškolský učitel se zaměřením na problematiku strategického řízení a řízení organizačních a strukturálních změn v organizacích. Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor ekonomika a management, doktorát v oblasti využití fuzzy – logiky v podmínkách mezinárodních finančních obchodů, MBA Nottingham Trent University, Velká Británie. Absolvent stáží a odborných pobytů ve více než 20 zemích, publikační činnost.