Tuesday, August 03, 2021
 
Ing. Tomáš Přibyl

Generální ředitel a předseda představenstva Corpus Solutions a. s. Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické. V oblasti IT se pohybuje od dokončení vysokoškolských studií. V roce 1992 založil firmu Corpus Solutions. Od počátku až do současnosti stojí v čele společnosti, která je už více než 20 let spolehlivým partnerem v bezpečnosti ICT a v tvorbě zakázkových aplikací. V současné době se její působení rozšiřuje o nové služby znalostního managementu a jeho aplikaci v oblasti podpory rozhodování a při řešení bezpečnostních incidentů.