Friday, June 18, 2021
 
MBAce z pohledu posluchače

S kým budete studovat

 • s podnikateli, manažery, vlastníky a členy statutárních orgánů obchodních společností, vedoucími pracovníky subjektů neziskového i veřejného sektoru a dalšími zájemci o problematiku bezpečnostního managementu,
 • s motivovanými, perspektivními a obvykle velmi úspěšnými osobnostmi.


Jak probíhá výuka

 • výuka programu je rozdělena do předem pevně stanovených víkendových bloků s tím, že celková doba přímé výuky nepřekročí 18 měsíců,
 • součástí výuky jsou dynamické a prakticky zaměřené přednášky a samostatné řešení vybraných problémů pod vedením lektorů a dalších odborníků,
 • samozřejmostí je řešení reálných případových studií a modelových situací,
 • k dispozici máte osobní i elektronické konzultace,
 • výuka je podpořena dokumentací, odbornou literaturou včetně  e-learningové podpory a přístupem k moderním technologiím.


Vaše studijní podmínky

 • osobní přístup ze strany realizačního týmu,
 • služby studijního oddělení a odborných konzultantů,
 • prostor pro řešení individuálních témat Vaší praxe,
 • studijní dokumentace ke všem okruhům,
 • on-line studijní agenda komunitního charakteru,
 • bezplatné stravování a technický servis v průběhu výuky,
 • výhody universitního prostředí.