Thursday, May 06, 2021
 
Poskytovatelé MBAce in Security Management
Vzdělávací program Master of Business Administration Certified Executive in Security Management poskytují Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie. Certifikát o absolvování tohoto programu je signován těmito partnery a zároveň kontrasignován akreditační autoritou při European Training and Research Fund SE.


Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní vznikla v roce 1991 jako součást veřejné vysoké školy. Dnes představuje největší fakultu Univerzity Pardubice z hlediska počtu studentů. V celkem dvaceti bakalářských, magisterských nebo doktorských oborech studuje téměř 2 500 studentů. Jedním ze studijních oborů, který se věnuje problematice bezpečnosti je bakalářský studijní obor Informační a bezpečnostní systémy (IBS). Program MBAce in Security Management je na fakultě ekonomicko-správní realizován v rámci celoživotního vzdělávání. 


Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie 

Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o. (dále VUBS) je expertní organizací poskytující širokou škálu vzdělávacích programů a kurzů se zaměřením na bezpečnost firem a institucí veřejné správy. Cílem společnosti VUBS je profesionální podpora zvyšování konkurenceschopnosti organizací cestou odpovídající ochrany citlivých informací, znalostí a klíčových pracovníků.Akademický garant vzdělávacího programu

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
Od roku 1996 vysokoškolský učitel na Ústavu systémového inženýrství a informatiky FES. Zabývá se problematikou Business Intelligence, data mining, konkurenčním zpravodajstvím a projektovým managementem.
Odborný garant vzdělávacího programu

Ing. Milan Marek, MBA
Věnuje se poradenství a lektorské činnosti v oblasti bezpečnostních technologií, krizového řízení a Business Development. Je členem výzkumného týmu Střediska bezpečnostní politiky CESES Univerzity Karlovy.