Friday, June 18, 2021
 
O nás

Jedním z významných aspektů současného období je nárůst konkurence pravděpodobně ve všech ekonomických odvětvích a oborech. S tímto úzce souvisí rostoucí rivalita účastníků trhu a volba prostředků konkurenčního chování. Zásadní změny v konkurenčním chování se netýkají pouze globálních korporací, ale stále více i středních a dokonce i malých firem, působících na lokálním trhu.

Schopnost obstát v konkurenčním prostředí tak závisí nejenom na kvalitě služeb, kvalitě výroby, ceně a znalosti trhu, ale čím dále tím více na schopnosti rychlého přístupu k informacím, schopnosti jejich správného vyhodnocení a na schopnosti vlastní obrany před konkurencí.

Cílem společnosti Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o. je sofistikovaná podpora zvyšování konkurenceschopnosti domácích organizací cestou dostatečné ochrany citlivých informací a znalostí, dostatečné ochrany klíčových pracovníků a orientací v procesu získávání informací důležitých pro vlastní rozvoj.

Vzdělávací a poradenské aktivity jsou zaměřeny na širší spektrum otázek spojených s bezpečností organizace a bezpečnostními riziky (technické, technologické, lidské, organizační, objektové). Naší snahou je vysvětlit problematiku aktivního průmyslového zpravodajství a současně problematiku možných strategií obrany. Poskytované vzdělávací aktivity doplňujeme provázaností na široké spektrum konzultací specializovaných, úzce zaměřených odborníků. Zákazník získá nejen základní orientaci v problematice, ale i názor a službu zkušeného specialisty.

Lektorský tým se sestává z prověřeného týmu odborníků, kteří se v dané problematice dlouhodobě pohybují, a kteří disponují dostatečnými referencemi.

Pořádáme nejen komerční kurzy, ale na základě Vaší poptávky dokážeme vytvořit i jiné kurzy přizpůsobené Vašim individuálním potřebám.

 

 

Ing. Milan Marek, MBA

jednatel a odborný garant