Friday, June 18, 2021
 
Statutární nástěnka

Obchodní firma: Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o. 
Sídlo: Brno, Bauerova 491/10, PSČ 603 00
IČ: 293 11 888
DIČ: CZ29311888
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Ćíslo účtu: 4997952/0800
Firma Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73534, dnem 8. 3. 2012.

 

Výpis z obchodního rejstříku

Smlouvy o převodu obchod. podílu

Notářský zápis usnesení VH, NZ 1678-2013

Zpráva o vztazích dle §66a ods.9

Účetní závěrka 2012

Zakladatelské dokumenty